Disclaimer

Algemeen

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende.

Aansprakelijkheid

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan deze website, kan deze onjuistheden bevatten. Deze kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van directe of indirecte schade voor DJ School 024 en eventueel betrokken partners of leveranciers.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DJ School 024 enig beeldmateriaal, foto’s of informatie van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Derden

DJ School 024 verwacht geen inbreuk te doen op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wanneer er sprake is van twijfel, neem dan direct contact op zodat dit kan worden onderzocht.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.